Giải pháp chấm công cloud - web based của ACTAtek

2018-02-01 18:31:00

Giải pháp chấm công cloud - web based của ACTAtek được thực hiện và hỗ trợ khách hàng cũng như các nhà phát triển giải pháp tích hợp như nào để phát huy hết tính năng nổi bật của ACTAtek ? Smartid xin sơ lược qua một vài phương pháp cơ bản mà ACTAtek hỗ trợ để điều khiển thiết bị chấm công cloud ACTAtek và sử dụng hết tính năng ưu việt của giải pháp chấm công cloud của ACTAtek.

 

 

1. Dùng các công cụ chuẩn của hãng để lấy dữ liệu tự động (push data automatically)

 

 

ACTAtek hỗ trợ 2 phương pháp dùng middleware để cấu hình thiết bị chấm công kiểm soát ra vào ACTAtek đáp ứng yêu cầu lấy và đẩy dữ liệu về server tự động, đó là dùng phần mềm Agent2 hoặc AMS theo mô hiình sau đây:

 

 

- Dùng AMS:

 

 

 

 

- Dùng Agent2:

 

 

 

 

 

2. Trường hợp khách hàng muốn chủ động lấy dữ liệu (Get data) từ thiết bị chấm công của ACTAtek từ xa mà không cần thông qua 2 công cụ ở trên (Agent2 và AMS):

 

Sử dụng API commands được cung cấp chính hãng miễn phí để giúp các nhà phát triển giao tiếp trực tiếp với thiết bị chấm công cloud ACTAtek

 

Quý vị tham khảo API: http://www.jakinid.com/support/knowledgebase.php?article=4

 

Lưu ý: Phương pháp dùng API giúp quý vị lấy dữ liệu về Server thông qua việc gọi thiết bị trả dữ liệu về mà chưa có chức năng thiết bị tự push data về server.

 

 

3. Trường hợp Quý vị không muốn cài Agent2 và AMS nhưng muốn thiết bị phải có chức năng push data tự động về phần mềm phát triển riêng:

 

 

Thiết bị chấm công cloud của ACTAtek cho phép kích hoạt chức năng "Cloud Storage Service" , khi đó thiết bị ACTAtek sẽ chuyển các dữ liệu Event Logs/Time Records về file riêng của quý vị dưới dạng "Google Spreadsheet"

 

Qúy vị tham khảo chức năng "Cloud Storage Service' tại : http://www.jakinid.com/support/knowledgebase.php?article=15

 

 

 

Chi tiết hơn giải pháp chấm công cloud của ACTAtek, quý vị và các đối tác vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Nhận xét bài viết