Mô tả SDK cho máy tuần tra bảo vệ ZKTeco PT100/PT200

2019-09-14 20:29:54

Mô tả SDK cho máy tuần tra bảo vệ ZKTeco PT100/PT200, các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng kết nối và điều khiển được PT100/PT200...

 

 

 

 

 

 

 

 

SDK cho ZKTECO PT-100/PT-200: Link

 

 

Tài liệu mô tả Patrol PullSDK User Guide-EN V2.0-20140107: Link

  

Nhận xét bài viết
DMCA.com Protection Status