SDK máy chấm công điểm danh có chức năng push data tự động lên web server

2019-09-15 07:32:06

Nhu cầu kiểm soát chấm công, điểm danh và kiểm soát ra vào đang ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ nhưng đòi hỏi áp dụng công nghệ tiên tiến hơn theo xu hướng IoT 4.0. Các ứng dụng quản lý qua Web cloud và trên thiết bị di động là yêu cầu tất yếu và là sự khác biệt cho các đơn vị làm giải pháp quản lý, cung cấp cho khách hàng các giải pháp ưu việt và tiện ích hơn. Smartid xin chia sẻ dòng thiết bị chấm công, điểm danh và kiểm soát ra vào co chức năng tự động kết nối và đẩy dữ liệu lên server web mà không cần can thiệp hoặc phụ thuộc vào hạ tầng mạng hoặc Modem.

 

 

 

 

 

Tùy chọn máy điểm danh dùng thẻ hoặc vân tay:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LogServer: Download

 

 

SDK20190408: Download

 

 

BS_FKSDK_comm_protocol: Download

 

 

SBXPC Reference Manual: Download 

 

Nhận xét bài viết
DMCA.com Protection Status