Module đọc thẻ từ

Hiển thị: List Grid
 • Đầu đọc thẻ thông minh Identiv uTrust 2500 R & 2500 F Đầu đọc thẻ thông minh Identiv uTrust 2500 R & 2500 F Hỗ trợ hầu hết thẻ nhận dạng thông minh (IC) và các công nghệ chỉ trong một thiết bị. Tối ưu hóa tối đa thời gian giao dịch. Thiết kế siêu nhỏ gọn, chắc chắn và thuận tiện di chuyển. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh Identiv uTrust 2500-EE Module đầu đọc thẻ từ thông minh Identiv uTrust 2500-EE Mô-đun đầu đọc / ghi tiêu chuẩn ISO / IEC7816, bảo vệ ESD nâng cao. Siêu nhỏ gọn, siêu mạnh và tích hợp dễ dàng, thuận tiện di chuyển. Hỗ trợ hầu hết các thẻ nhận dạng thông minh, dành cho các môi trường ESD khắc nghiệt. Tối ưu hóa tối đa thời gian giao dịch. Liên hệ
 • Đầu đọc thẻ từ cổng micro USB MSR606 Đầu đọc thẻ từ cổng micro USB MSR606 - Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và di chuyển. - Tốc độ đọc ghi nhanh, chính xác, khả năng xử lý một khối lượng dữ liệu lớn. - Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu năng hoạt động lớn. Giá bán: 1.200.000 đ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013A Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013A - CR013A đầu đọc thẻ thông minh liên kết thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Phù hợp với ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013 Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013 - Thiết bị đầu đọc thẻ CR013 không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz. - Phù hợp với ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013B Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013B - CR013B là thiết bị đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Hỗ trợ tiêu chuẩn ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013D Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013D - Đầu đọc thẻ thông minh CR013D liên kết thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz. - Tích hợp với ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013F Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013F - Module CR013F đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz RFID. - Phù hợp với ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013AL Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR013AL - Thiết bị đọc thẻ từ CR013AL không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz RFID. - Đáp ứng chuẩn thẻ ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR022 HF Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR022 HF - Thiết bị đọc thẻ ghi CR022 HF không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz. - Phù hợp với chuẩn thẻ ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR028 Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR028 - Thiết bị đọc thẻ CR028 không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Hỗ trợ chuẩn thẻ ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802 Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802 - CR802 là thiết bị thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Tích hợp chuẩn thẻ ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802A Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802A - CR802A là đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc. - Hỗ trợ chuẩn thẻ ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802B Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802B - Thiết bị đọc thẻ CR802B không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz. - Phù hợp với chuẩn ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802D Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802D - CR802D là thiết bị đọc ghi thẻ từ không tiếp xúc, đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz. - Tích hợp với chuẩn ISO/iec18092cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802F Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR802F - CR802F liên kết thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). -Tích hợp với chuẩn ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR017 Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR017 - CR017 liên kết thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Tích hợp với ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR001 LF Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR001 LF - CR001 liên kết thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Tích hợp với ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR001-K4 Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR001-K4 - CR001-K4 liên kết thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Tích hợp với ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR003 Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR003 - CR003 là thiết bị đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Hỗ trợ tiêu chuẩn ISO/iec18092 cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR006 Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR006 - CR006 được phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Tích hợp với ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. - Tốc độ truy cập, xử lý dữ liệu nhanh chóng. Liên hệ
 • Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR008 Module đầu đọc thẻ từ thông minh CR008 - CR008 liên kết thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi phát triển dựa trên các công nghệ 13,56 MHz không tiếp xúc( RFID). - Phù hợp với ISO/iec18092 tiêu chuẩn cho lĩnh vực truyền thông gần( NFC), nó không chỉ hỗ trợ Mifare và ISO 14443 và thẻ b mà còn tất cả bốn loại NFC thẻ. Liên hệ
DMCA.com Protection Status
Yêu cầu gọi lại

Xin chào,

Vui lòng nhập thông tin để chúng tôi gọi lại cho bạn sớm nhất.

Gọi hotline: 0904190900